Youtube Kids no és un joc de nens.

CAT / CAST  avaiable

CAT >

Al mes de febrer Youtube va anunciar el llançament de Youtube Kids. Una porta d’entrada al món del famós agregador de vídeos per als més petits amb garanties de que els continguts als que accedeixen siguin apropiats.

Amb això Youtube dona resposta a una demanda que molts usuaris reclamaven a l’empresa de fa temps.

 

YouTube Kids screenshoot

Aquest llançament segur que tranquilitza a molts pares atabalats amb l’accés universal als continguts que representa Youtube (i en vídeo, que encara és pitjor…)

Es tracta d’una aplicació per a mòbils i tauletes Android (entorn natural a través dels que els nens i nenes es connecten a internet per oci en els temps que corren), i de moment només està disponible als EUA, segurament en breu ho tindrem a Europa

Hi ha algunes reflexions molt interessants a fer sobre aquesta proposta de la marca de Google.

 

1. Oferta simplificada:

Youtube és immens i en aquest cas fa una aposta reduccionista a 4 conceptes: “Shows” (ó programes), “Explore” (divulgació i ciència), “Music” (7 de cada 10 vídeos que es consumeixen a Youtube són videoclips) i finalment un cercador. Aquesta simplificació de l’oferta “facilita” la gestió de l’espai de consum de vídeo i  fa que els nens no es perdin inicialment.

 

2. Disseny minimalista:

L’Aposta és un disseny marca de la casa i coherent amb Google i el mateix Youtube. Res de grafismes barrocs ni carregats i fons blanc deixant el protagonisme al contingut cercat per l’usuari. 

Una aposta que fins ara  ha funcionat per a adults però que caldrà veure com funciona en l’entorn adreçat a nens. Es considera que la càrrega gràfica és important en entorns de consum infantils i que fa que els nens i nenes es trobin més còmodes i per tant faciliti el consum. També pot ser que Youtube pensi que l’usuari inicial seran els pares i que per tant són ells el que han de validar l’entorn i l’aplicació. 

 

3. La tria de continguts:

I aquí arriba el més interessant. A priori la idea de Youtube serà molt benvinguda per pares i educadors, però…. qui tria els continguts apropiats per als nens i nenes? Sota la categoria shows o programes, quines ofertes hi ha? Sesam street? Dreamworks? Super3? Disney Channel? …. Quin serà el criteri que usarà Youtube per decidir destacar un contingut respecte d’un altre? No sembla massa agosarat preveure que el millor postor serà el que ocupi les millors posicions.

De fet, aquest ha estat el model de negoci de Google des del primer dia. El predomini del cercador és tant gran que els seus algoritmes de cerca fan anar de corcó als programadors web i gestors de continguts, que intenten que els seus sites ocupin les primeres posicions en els resultats de cerca.

 Anant una mica més enllà, possiblement estiguem davant dels primers passos de Youtube com a generador de continguts per a nens i nenes. L’empresa crea l’aplicació, els pares i educadors l’accepten positivament, Youtube tria una sèrie de continguts apropiats que ja s’estan publicant a l’agregador i posteriorment, o bé cobraran per la presència als productors de materials infantils o bé produiran els seus propis continguts…

Sigui com sigui la fòrmula exacta, corren nous temps per als broadcasters convencionals…

YouTube Kids screenshoot


 

CAST >

Youtube Kids no es un juego de niños.

En el mes de Febrero Youtube anunció el lanzamiento de Youtube Kids. Una puerta de entrada al mundo de Youtube para los más pequeños con garantías de que los contenidos a los que accedan sean apropiados.

Con esto, se da respuesta a una demanda que muchos usuarios reclamaban a la empresa des de hace un tiempo.

Este lanzamiento seguro que tranquilizará a muchos padres preocupados con el acceso universal a los contenidos que representa Youtube.

Se trata de una app para móviles y tabletas (entorno natural a través del que los niños se conectan a Internet para ocio), y de momento solo está disponible en EUA, seguramente en breve lo tendremos en Europa.

Hay algunas reflexiones muy interesantes a hacer sobre esta nueva propuesta de la marca de Google.

1. Oferta simplificada:

Youtube es inmenso y en este caso hace una apuesta reduccionista a 4 conceptos: “Shows” (o programas), “Explore” (divulgación y ciencia), “Music” (7 de cada 10 videos que se consumen en Youtube son videoclips) i finalmente un buscador. Esta simplificación de la oferta “facilita” la gestión del espacio de consumo de video y hace que los niños no se pierdan inicialmente.

2. Diseño minimalista:

La apuesta gráfica es un diseño marca de la casa y coherente con Google y el mismo Youtube. Nada de grafismos barrocos ni cargados y fondo blanco, dejando el protagonismo al contenido buscado por el usuario. Una apuesta que hasta la fecha ha funcionado para adultos pero que habrá que ver como funciona en un entorno infantil. Se considera que la carga gráfica es importante en entornos de consumo infantiles y que hace que los niños y niñas se encuentren cómodos y por lo tanto facilitaría el consumo. También puede ser que Youtube piense que el usuario inicial sean los padres y que por lo tanto serán ellos los que validaran el entorno de la aplicación.

3. La selección de contenidos:

Y aquí llega lo más interesante. En principio la idea de Youtube será aplaudida por padres y educadores, pero… quien decide en Youtube que contenidos son apropiados y cuales no? Bajo la etiqueta de “Shows” o programas, que ofertas hay? Sesam Street? Dreamworks? Disney Channel? Super3?… Que criterio usará Youtube para decidir destacar un contenido? No parece muy atrevido prever que el mejor postor será el que ocupe las mejores posiciones.

De hecho, este es el modelo de negocio de Google des del primer día. El predominio del buscador es tan grande que sus algoritmos de búsqueda condicionan a programadores web y gestores de contenidos sobre como deben ser las webs para estar en las primeras posiciones en los resultados del buscador.

Posiblemente nos encontramos delante de los primeros pasos de Youtube como generador de contenidos para los más pequeños. La empresa crea la aplicación, los padres y educadores la aceptan positivamente, Youtube escoge una serie de contenidos apropiados que ya están publicando en el agregador y posteriormente, o bien cobraran por la presencia a los productores de materiales infantiles o producirán sus propios contenidos…

Sea como sea la fórmula exacta, corren nuevos tiempos para los broadcasters.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>