Policonsumidors de pantalles

Els nens consumeixen 2 hores i 42 minuts de televisió al dia.
Aquest és el temps que els nens espanyols passen davant de la tele cada dia. Segons un estudi del “panel Eurodata TV Worldwide” de la consultora Mediametrie, els nens europeus van passar més temps davant del televisor el passat 2011 que durant el 2010. Aquest estudi ressalta que el consum de televisió per part dels nens europeus ha crescut en els darrers dos anys.
Els nens consumeixen 3 hores i 20 minuts d’Internet i de consola al dia
D’altra banda, un altre informe publicat al diari britànic “The Guardian” revela que els nens que usen Internet passen una mitjana d’1,7 hores al dia online (d’aquests un de cada sis en passa més de 3) i que dediquen també 1,5 hores a jugar a consoles.
Aquestes dades ens diuen moltes coses:
1) Els nens són Policonsumidors
1,7 hores d’Internet + 1,5 hores de consola + 2,7 hores de televisió = 5,7 hores al dia de consum de pantalla.
Com s’ho fan? El primer informe diu que els nens tendeixen a la multitasca, que juguen veient la tele i miren la tele mentre estan online. Són multitasca i policonsumidors. De fet, en els últims anys els adults també estem adoptant aquesta manera de fer (enviar twits durant un programa de tv en directe, consultar FB…)
2) La televisió no s’apaga
Internet no està acabant amb la televisió… de moment. El consum simultani de diferents pantalles i les estratègies transmedia segurament retroalimenten el circuit de les pantalles aconseguint que el consum en una pantalla porti a consumir també a l’altra. Internet no està acabant amb la televisió, ara bé, se n’està aprofitant. De moment és una relació de simbiosi, ambdós troben la manera de treure profit l’un de l’altre.
3) Menú o carta?
Els continguts de la televisió convencional són de consum programat, una graella marca el moment en el que s’ha de consumir, amb opcions limitades. En canvi els continguts online estan esperant el moment en que el consumidor decideixi consumir-los: pause, play again, resume, skip, reload…. La televisió ens ofereix un menú “prou” ampli, mentre que consumir a Internet és a la carta. Que et ve de gust avui?
4) Costos vs rendiment. Eficàcia
Les cadenes infantils que es veuen en obert a Catalunya programen una mitjana de 18h diàries quan en realitat s’estan consumint “tant sols” 2,7h diàries per usuari.
Internet i les consoles, en canvi, no necessiten generar res al dia. Els seus continguts es poden consumir en dies diferent i són continguts interactius (una partida no és sempre igual, un vídeo es pot veure tantes vegades com es vulgui, un xat és contingut generat per l’usuari, etc..).
La balança dels costos cau clarament cap a la banda de la televisió i la de l’eficàcia cap a les altres plataformes.

Els nens són, per tant, policonsumidors, però a quina pantalla fan més cas? a la omnipresent televisió o a la que els permet interactuar?

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>